فوم‌های خودرو

فوم‌های‌ خودرو پرشیا فوم مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌شوند و در برابر عواملِ مختلفی از جمله گرما، سرما، فشار، رطوبت، صدا و غیره به دفعات مورد تست‌های فنی قرار گرفته‌اند و کیفیت و مقاومت آن بارها به اثبات رسیده است. از این‌رو این محصول مورد استفبال فراوان از جانب خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی قرار گرفته است.
برای تولید قطعات موردِنیاز در این صنعت می‌توان این فوم‌ها را با چسب‌های ساده و مشبک پشت‌ چسب‌دار نمود.