فوم الکترونیکی

فوم الکترونیکی به‌دلیل عایق بودن در برابر، هدایت الکتریکی ، نفوذ آب و ضربه‌‌پذیری بالا در صنایع واشرسازی جهت ساخت واشرهای الکترونیکی خاص استفاده می‌شود.