محصولات ورزشی فومی

محصولات ورزشی پرشیا فوم شامل:

  • فوم رولر
  • کمربند شنا
  • مت یوگا
  • دوقلوی شنا
  • دمبل فومی
  • تخته شنا، استپ ایروبیک، بدنسازی، پیلاتس و یوگا
  • آجر یوگا
  • کفپوش های تاتامی
  • فوم تاتامی فدراسیونی